Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Lamnandi Igolo Likamzala

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Lamnandi Igolo Likamzala

Ngivakashelwe ugugu intombiyai ngisele nomzala ekhaya ugada ingane kasisi omdala mina angisebenzi sihlala Esikhawini H2, uGugu ungincela umthondo umnyango awuvaliwe kahle wonke phela uGugu bengena wangavalisisa. Ngimuphendule ngimubeke phansi angivulele lonke igolo ubaby. Ngiluphose phakathi ulwimi egolo lika baby wami ugugu akhale kakhulu aaah awemahhh mmmh!!! Ngimgoqoze iskhashana nje angicele ememeza "baby ngicela ungiphe induku manje sengifile" ngisondele kuye ngiqabule anginqake angincele, liziqondele lingene phakathi phela vele igolo lakhe selimanzi nte ngifende kamnandi ngingamjahi, ngishone emakhoneni angibambe ugugu amemeze awemahhh ahhh. Ngiyafenda nami anginciphisi manje ngiyalifaka ngokushesha avele alikhiphe ugugu abuye alibuyisele ngiphakamise imilenze yakhe ngiyibeke esfubeni sami, ngiwushaye wonke umthondo lapho isibumbu sika baby sivuvukele manje ngisibhebha nje ngisibuka ngamehla kwazise kusemini phela. Ngizwe kunyakaza umnyango ngiqalaze umzala umile enyango uyapopola, useze wacimeza uzibambe isibumbu. Akaboni lutho ugugu, ngiqhubele ngimphendule ugugu ngimbhebhe ngenkomo zophuza manje (dogy style) avele alalise ikhanda phansi izinqa phezulu ihlale obala yonke nami ngizwe kumnandi kakhulu ngisafenda nje kanjalo mfuh mfuh mfuh!!! Kukhale ifoni ka gugu ayidonge ngaphansi komqamelo ayibuke amemeze "baby u... U... U...mahh.....maa" ngime ayibambe ifoni kanti behambe nokhiye wasendlini umamkhe sebuyile phela umamakhe usebenza ebusuku. Kuphoqe ukuthi ahambe umntakwethu ngingachamanga. Ngimkhiphe ekamerweni lami, ngijike edaningi ngoba ngiqhanyelwe ngigqoke neskhindi sami sangaphansi inhliziyo inyanyile. Angiqabule athi uyaxolisa aphume abe athola itekisi phela ayaphambana esikhawini amatekisi inqwaba uyithola emnyango ngibuyele ekamelweni lami ngihlale ngibheke phezulu, umule umthondo uthule duh ngiyogeza ngeshawa ngiphume mangithi nje emnyango ngiphuma ngiphambane nomzala angibuke namanje lutho umthondo ukwehla azenze ongaboni awushayise ngesandla epasejini. Ngiqhubeke ngiye ekamelweni lami. Abese engimemeza umzala abuze kuthi ikuphi plaki ekamelweni lakhe ufuna ukutsaja ifoni yakhe ucela ngizomkhombisa, ngiphume ngiyadiyazela ngihambe ngiyazisulisisa ikhanda ngethawula lami elikhulu. Ngifike nginokhe athi ngena mzala mangingena umzala ufake ikhanda ngaphansi kombhede uyacinga angazi ucingani, ingubo yakhe enhle isivele yaphenduka isikibha iveze uhhafu wegolo nezinza zakhe ezincvane kamnandi phela umfushane vele iphenti akaligqokile ngibingelelwa igolo likamzala nje vele ngiqhanyelwe ngiphelile naye yangiqedela manje. Ngizibuzise iphi ifoni mzala akhiphe isandla phakathi namathanda wakhe ngaphansi akhombe phezu kwetafula, mmmh umzala yangilinga ngempela ngimbize ngimkhombise iplakhi ndlenhla kombhede asukume athi "hawu mzala sengicinge kangaka" athi ngiyabonga engihaga, bese ehlisa isandla aphinde angithinte umthondo umzala awubambe kancane awunyakazise ke manje bese yawuyeka uvele enkinobhweni yesikhindi phela silula lesikhindi, azithukuse angiphushe angihlalise embhedeni awubambe ngesandla awuncele umzala avele abe manzi ngaleso skhathi, asukume ngokushesha agibele kimi sakugona umzala engifulathele uphoseke phakathi skuni ayikho condom. Agxhume phezu kwami umzala ngimuzwe engibhebha kamnandi kuno gugu ngiqale ngimbambe phoh umekahle yini umzala wami akhale amemeze baby yes kumnandi baby, ngimumambe ngimqinise nami sibhebhane strong, ngimqukule uphakathi ngimphose embhedene (dogy stlye) awumise omunye umlenze phezu kombhede mmmh isimnandi inquza kamzala aaaah akhala uyangihlangabeza naye kunjalo sibhebhane kamnandi nomzala ngikhale ngiyachama manje, amemeze chamela phakathi mzala baby love umnandi. Sichame sobabili silale liphakathi ngingalikhiphile sijumek 1hr, sivuke nangu umama.

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload