Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Ubaba Wengane

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Ubaba Wengane

Besekushaye u10pm wadlula engakabuyi endlini uBongani. Ngimlinde ngaze ngazumeka. Bengifuna angitshele kahle ukuthi ubehlezi nobani sonke lesikhathi. Angimzwanga efika ngizwe nje sengiqabuleka kamnandi emqaleni ngizwe nesandla sinwaya izingono sehla ngesisu sazesangena enkomeni. Ngizwe ukuthi uyena uBongani ubaba wengane yami useyangihlebela vula baby, vula amathanga ngifuna inqguza yami. Uyazi akathethiseki noma ephuma ezindleleni zakhe ezingicikayo ngoba ufike angivove ngesende ukudinwa kuphelele emoyeni. Adonse leshort yepyjama engiyiqgokile nami ngiyishove ngezinyawo iphume. Angiphendule ngilale ngomhlane. Awavule onke amathanga ami ayibuke kahle lenqguza ayifunayo. Uthe esuka wayingenela ngolimi nomlomo, lapho akusemnandi sengimanzi te. Ake afake umunwe ebe engincela ngivele ngikhale kakhulu. Unekhono lokwenza inqguza ubaba wengane yami yiko nje ngingafuni nokuyizwa eyokuthi uqonyiwe angifuni muntu ozongibangisa lomthondo. Naye uyazi nginesikhwele ngaye. Uthe esuka wakhuphukela kimina emlonyeni.Uthe esuka wakhuphukela kimina emlonyeni. Sancelana ngabuzwa bonke ubumuncu balamajuice ekade ngiwakhipha. Athi ukwehla athathe imilenze yami yomibili ayithwale emahlombe akhe. Laphoke livuleke lonke igolo awuphose umthondo engathi uyangijezisa. Afende engaphumuli lapho uloku engibuza kumnandi baby nami ngiyaphendula kumnandi luv mmmhhh ooohhhh Bongani kumnandi lovey wami. Abone ukuthi sengiqala ukukhathala athi ukufenda slowley. Nami ngithi ukuthula kancane. Awukhiphe umthondo aqale phansi angishumeke umunwe lona ophakathi nendawo. Haybo angibazi mina lobumnandi obunje. Angibhebhe ngomunwe ngikhaliswe ubumnandi. Athe esuka wayesho phezu kwami kulegemu watshatha umlenze owodwa wangifendela indaba yefayineli manje. Ngamuzwa naye esethi ngiyachama sthandwa ngiyachama baby. Ngezwa sekufudumele kamnandi ngaphakathi kwengquza isidoda saBongani. Awukhiphe ngesinono umthondo bese engiphosela into yokwesula. Ngingayiqala kanjani iqula court sengibhejwe kanje. Uyangidida ngesende ubaba wengane yami.

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload