Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Umakhenikha

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Umakhenikha

..."uphi umfana wakho namuhla" kbuza mina "lowo wabheda mama uthanda nsangu nawunga futhi yathanda nantombazane natshwara zomyeka lofana udlala naskhathi mina niserios namsebenzi yena wadlala 2much" cha angimshiye nangu engkhulumela isizulu sakhe angimshiye. Ngbuyele endlini ngivule ibhaybheli ngizifundele lona ngibe ngihabula ikhofi. Ngizizwe ukuthi impela ngingumama mfundisi. Ay kwale manje ake ngithi ukuya kwi website kamabhebhana kancane ngisho ngicabanga ngifike ngiqondane nendaba kasbefe. Aw uxoxa ngomthondo omkhulu omnandi. Hhay bo nakhu sengizwa ngiqhanyelwa kusenjalo nansi isms ka thembi ethi ake ngingene kuwebsite u big dick. awu, imithondo engaka! mengiybuka lemithondo ngizwe ngiyhalela, kube manzi ingquza same time,"aw sathane suka emva kwam"ngikhuleka ngenhliziyo nokho kwale ukuba ngiyvale lesite ngiye ekameren ngithi ukuzikopa, ay angiyjwayele eyokuzikopa ngiyeke ngiye kukhompyutha ngibuke le movie. Haw umpipi ongaka nkosi! kungake kuse nje ubaba esenongaka kodwa bakithi! cha noma sixoxa ngokukhululeka nomyeni wami kodwa eyokumcela ayokhulisa umpipi ngingayqala ngaphi uzothi kungani ngifuna ube mkhulu bese ngthini? ew koda ngaze ngawuhalela bo! Ngisukume aw u ishmayeli wenzani laphaya, oh uthe qalaqala akabona muntu wachama, useyaqeda, nangu esethintitha, aw imvubu! kbabaza mina. Imnyama bhuqe ngiybona ngila, aw liwphethe umthondo lelikwer..., ngizikhuze alifuneki leligama aw kodwa unawo bo! Uma esewbuysela uze angathi uyadunusa kushuthi mkhulu futhi mude lompipi, yiyonanto okthiwa umthondoke le hhay lento kababa, phela ubaba uma eqeda ukuchama uvele awyeke uzbuyelele ebhulukweni avale uziphu kubingathi akaze enze lutho. uma ngingawzwanga umthondo namuhla angsophinde ngiwuzwe, kucabanga mina konje ngzowthola kanjani, phela lelikwer... hhay, u ish uyanghlonipha. Cha angimbize azodla sengobona esengaphakathi endlini. "ish i breakfast isilungile, ngicela ungene"kumemeza mina. "niyabonga mama but nizodlela la emnyango nidirty 2much nizongena na oil nishiye oil kwama chair akho mama' esho cha likhona ibench uzohlala kulona kuncenga mina, ok niyabonga mama mfundisi, angene ngigqoke iphinifa manje ...iphenti alikho, ngzomqala kanjani kodwa, ngizibuza. oh ngalthola isu nanku uzip wakhe awvaliwe. khuphula uzip ish ngisho ngokunganaki, aw niyabonga mama mfundisi ey na anaconda yagodora uma esho i anaconda ngavele ngaqhanyelwa kakhulu kwazise ngiybone ngamehlo, "usho i anaconda ish?' ngizibuzisa ya mama but i tame aynankinga esho ngokuncokola, uma uthi itame uqinisile nje noma yingoba ukwamfundisi ngifuna akhululeke, noma kuphio mama itame ayhluphi unles you tease it. aw nglithande lelo lika tease it, ngbuze uma uytease kanjani kanje ngisho ngithi gqebhe umqhewu wephinifa, ahleke ngibone kuthi fuku kuzip, ngisho ngithi ngambamba. athi hhay mama mfundisi asiyeke "hhay ish uma sisow2 ungangbizi ngomama mfundisi othi nozipho or uthi nozi, sengizwa kahlukuthi ngiyambhebhisa manje athi ikumoyzela, ngisho ngibe ngimkhombisa i hustler magazin ngisho ngimbuza "kuyiqiniso yini ukuthi ninemithondo emikhulu" yaz akaphendulanga wavele wangbamba wangdonsela kuyena wanghlohla ulimi emlonyeni nam ngalamukela, ngasho ngaphuthumisa isandla emasendeni ngsafuna ukubamba ubig size. Aw umile uthe mpo, hhey waze wamkhulu lomthondo bo! yaz isandla sami asihlangani mengiwbambile, ngehlise ibhulukwe aleqe ngaphezulu useyangikopa manje kwazise iphenti bengivele ngingalfakile, ngithi ukugxamalaza ngfuna angkope kahle wona umunwe ungakanani! Sidonsane siye sithi voshosho kusofa, ngibe ngaphansi simuncane angikope. "awume ngovala emnyango" kusho mina ngikhiye, ngbuye kube yiso leso, ungikhuhla ubhontshisi ngomunwe ey angisenandaba nomunwe sengfuna angbhebhe kengizw lento ehlale ishiwo uthembi (ubumnan di bomthondo omkhulu). Kwale ngisho, “Ngbhebhe Ish,” kusho mina. Awufake uthi shelele ngamoyzela. Umnandi umpipi omkhulu kuphahluka mina. “kanti umfundisi?” kwedelela u ish. “Aw, ngbhebhe ish,” kuziba mina. Langbhebha we mah, aw umnandi ngempela! kuthi angmemeze manje aw ngasho ngachama, langibelesela ikwer...labantu ngomthondo ngasizwa sishisa isibumbu sami, bese ewfaka futhi uthi bushe aw ngaze ngaythola into ekade ngangiylangazel ela ngiybukela kude, awumnandi umthondo omkhulu ngyakutshela, ...buza mina, lapho ngiguqe ngamadolo kusofa wendoda, ngyadliwa hhay indaba yabantu bethi. athi uwfaka kwengenhla imbobo kube buhlungu, “hhay lapho ish,” ngthetha kona ngiyaye ngiqhanyelwe uma ngibabuka bebhejwa kuleyombobo. Hhaw kanti kubhlungu kanje, cha abuyele kweyokuchama awushaye. Uyaz ua ewushaya ungathi ngyaqala ukbhejwa. Uyaz kuvele kubingathi ngsezulwini. Aw wema aw wema ngasho ngachama, wezwa uish ukuthi sengchamile wangbhebha washesha manje wasidedela isdoda, inkihlinkihli. Aaw wamchamela umkamfundisi, ngamsula umthondo ngibe ngiwbukisisa, ' aw cha uqukethe ish!"kbabaza mina "umnandi yazi utight lyk awnandoda mama mfun...sorry nozi" hhay ngyobuye ngkutshele ukuthi why ngi tight kodwa nginendoda ish lets not rush evrything ngisho ngimqabula ngibe ngim brasha isfuba.

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload