Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Abazala

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Abazala

Bekuyi friday ngifika ekhaya ngiphuma espani ngifica ocouzin bam abawu2, omunye una16 and 18. Bathy bacelwe umama njengoba ehamba bazohlala ova da wekeend bagade umuzi. Nam ngifika nje ngimnandi bengihamba ngizishayela amadampi indlela yonke le. Sibingelelane sihagane kube kuhle. Kuthi ngabo 5 ngicabange ukushiya indawo, ngity sengdumisa imoto ngizwe ngeknock ewindin. Ngivule. Awu, ocuzzy bafuna ukukhuluma bt banamahlon ngibancenge baze balisho iqiniso. Gazi, awusfake eyintweni, sibhorekile la. Ngivume bangene emotwen ziye. Lo ohlel nami ngaphambili ufake ingubo ethambile, uselalise nesihlalo kancane. Ngiyalibona negquma liqhoshile, cishe usphethe isbumbu. Ngvele ng'qhanyelwe same tym. Singene ebar. Bathi bacela isminoff ngqo. Ngibuye naso namahunters. Sithole indawo ecelen komgwaqo, bathele zishe bavul’amacider sekumnand manje. Lo ongaphambili usebeke inyawo kudashboard ingubo iveze abovu amathanga nam ngibe ngathi ngiyancika esteringini. Yo ngazithela, kuvele kancane ipenty eliblue ulace. Ngivele ngisuke ngithi asophuzela ekhaya, vele sisodwa. Sihlale kosofa sivul’iradio. Ziyasha manje, ngicabange ngokushesha. Asidlalen igame yamakhadi. Ay khona isphethe ingane isbumbu intaba qobo, kusenjalo iphinde imudle igame ngithi ngizoke ngibone! Ivele ilkhumule kalula nje ipanty, ushefile unkabi lo. Siyaqhubeka, umqondo usuhambile. Zidle lo ona 18 manje. Akhumule itop asale ngamabele amahle kanjan nejean. Rules uma uhluliwe uyakhumula 1 item. Zishe ziqale zidle mina, sengsele ngetrunk bayanghleka. Lajikisondo, ilowengubo manje and ufake yona yodwa avele angananaz aykhumule aybeke phansi asale ngepenty lodwa. Zangidla again, ngakhumula nam ipip limempo. Bahleka. Siyaqhubeka iyashisa igame avele aphonse amakhadi lona16 aqonde kimina. Sikissane, ngimkope. Sengizwa ngento eshisayo epipini, yo ilona 18 naye usenqunu ukhota ipipi slowly. Ngilale ngomhlane phansi ngidonse lona16 aqoshame ebuswen ngiyingenele ngolim inkomo. Kusenjalo ngizwa sekushisa kakhulu ilona18 useqosheme ufaka ipip kuyena. Uyafenda. Achame lo ...ngadededela, amasi uqobo ashisayo isbumb sakhe siyangincela. Alikhiphe monxuuu! Co co co ojuzi athathe iskipa sakhe asule inkomo nepip lam ngimbeke ksofa maye kanti unje ugaz uphethe inxakanxaka yamalebe. Kusazobamnandi la!

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload