Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Yini Ukwenza Ucansi

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Yini Ukwenza Ucansi

Ucansi alusho ukuqhathanisa izilwane njalo nje(ukubhebhana) Abantu abaningi bathi uma becabanga ngocansi bacabange ngomthondo ungena engquzeni. Kanti lokhu akulona iqiniso. uyakwazi ukumjabulisa uwakwakho noma ningekho ndawonye. Nokho akuyena wonke umuntu ongakwazi ukwenza ucansi naye. Kumele kube ilo omthandayo. NAKHU ENINGAKWENZA: Khulumani niqoshamise amagama, ucansi luqala emqondweni. Okubonwa umqondo kungenza izimanga nasemzimbeni wakho. Lokhu kungenza izimanga kwabathandanayo. UKUTHINTANA: Ukubhucabhucana kwenza umzimba igazi ligijime kamnandi ingasaphaphwake eyokubhucabhuca isithandwa sakho. Sikubhucabhuca yonke indawo singakhethi

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload