Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Izibongo Zesibumbu

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Izibongo Zesibumbu

IZIBONGO ZE GQE...!!! Yaze yamnandi nansi into webakithi ! Wena onezinwele ungenakhanda Wena onomsele ongagobhozi manzi Wena okhala igazi kungaliwanga Wena onembewu engatholwa emakethe Bashona bephindelelakuwe ngezinduku nezindukwana Oseke wakuzwa ukhuza ibuya Encoma ubumnandi bakho S'bumbu ngiyesaba ukuthi uyis'bumbu Uyi GQE yangempela Ubushelelezi Izidakwa, abafundisi, izigebengu, Izithulu nezidalwa nezimungulu Ziyakwazi khekhe ndini Maye zindebe'zishisayo Didamadoda Wena wothando nentokomalo Ukhalisa izilima no kleva Ukhalisa izintshebe,nezimpunga, nezimpandla Uma sekujikwa emajikeni Ujulukisa amadoda Maqede adedele izinombolo eziyimfihlo (pin codes) Maye ngiyawesaba amandla akho Wena nika phuca Ume njalo s'bumbu ndini Yaze yasiyala ingculazi Angiyibali eyokubangiswa yizitabane Umnandi wento yomuntu Zindebe ezintofontofo Msel'ofudumele Bushebushe Maye iyodibana Msele

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload