Please disable your adblock and script blockers to view this page

Visit new site

Ngabhebheka Ngephutha

Share some of your thoughts
Leave a comment on the joke if you like or dislike

Back to stories

Ngabhebheka Ngephutha

La kusesteshini Empangeni, njengomuntu obhemayo sengize ngajwayela abafana bakhona. labafana babhema insangu njengogwayi, cha nami ngiyayibhema insangu. Ngelinye ilanga yithi labaya siyabhema sibhemela eback room, cha akunamuntu yimi nje nabafana abathathu. Sasesibheme kakhulu kanti ngifake isiketi esifushane, futhi nepenti alikho. ngazumeka ngisalele ngizwe iphupho elimnandi kube sengathi ngiphupha uSabelo iboyfreind yami ingincela, amalebe kamnandi kanti uSongo uselivule lonke igolo ulifaka ulimi kuthi angithi wenzani kodwa, ngizithole sengibambe ikhanda ngilisondeze esibunjini mangithi ngivusa amehlo uSipho no Lucky sebenqunu bazishaya indlwabu balinde ukungidla asuke uSongo kuze uLucky afake umpipi wakhe oshisha kamnandi kuvele kuthi angihlanye angifende ngichame aphume engakachami kuze uSipho cha uwuphethe umthondo yena wangibulala ngekhinqi lakhe elikhulu wayethi uma elifaka kuvele kuthi angihlanye wangibhebha ngamuzwa engibhebha ngachama kaningi waphuma kweza uSongo okuyena oqale lenkinga wawufaka ngakhala ngammisa ngacela ukusukuma wangibhebha uSongo wafenda washesha kanti useyachama ngabhejwa kwaze kwabuya usisi ongelamayo naye wabhenjwa manje sesibhenjwa njalo namanje umsunu uyaluma maybe sebeyeza safa.

Share with friends..

HTML Comment Box is loading comments...

Links

Stories
Home Pictures Jokes Forums Videos Upload