insert 2.....

Lokhu okungu buhle k...


insert 1.....

Kwakusadlule unyaka...


Esipotini

Sisekasi esponi ziya...


Ibanga leshumi

Mina ngihlala emakha...


Ngina 34 futhi ngimuhle

Ngina 34 futhi ngimu...


Yey ngambhebha umuntu

Bengizihlalele endli...


Benghlezi ngithi angimfuni uBen 10

Benghlezi ngithi ang...


Laze lamnandi ipipi

Laze lamnandi ipipi...


Ngiyingane egangile

Ngifihle admin. Ngis...


Yangidla intwana Yam

Sanibonani Igama ngu...


Uban eke imenze lento?

Thol'ukuthi nje unom...


Ngabhejwa wuSbari ngingalindele.

NginguNomzamo igama...


INKONDLO

Wewe unamandlaNkom...


Ake sixoxe nansi indaba emnandi

Hi admin ake soxoxe...


NGAZE NGA MTHOLA LOMAMA PART 2

Naku sibuyela ku Bra...


Ngaze Nga Mthola lo Mama Part 1.

Ilwesi hlanu senza i...


Wangibhebha umlungu

Ngingumuntu nje ozif...


Mzala Wami

Mzala wami Mzala! Ng...


Ingqomi

Ilona gama engizibiz...


Awu Bhuti

Ubhuti wami lona.Nak...


Ingxaphephe

Waze wangibhebha "Ey...


Umakhelwane

Awu umakhelwane Ngan...


Wedding Bells

Uma ngivula amehlo,...


Wangikhwela Ngangakholwa

Sekuneminyaka sithan...