Ngabhejwa ngingalindele Igolo selimanzi te

ngabhejwa,igolo,ngingalindele,manzi
ngabhejwaigolongingalindelemanziPosted by Admin on 8 months ago · 449 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Ngihlala emqashweni nosisi wami omdala,wahamba waya ePmb engayitshelanga i boyfriend yakhe ngoba kwakuphuthuma wayethunywe i boss yakhe.ngilungiselela ukulala nje ngizwa kunock umuntu emnyango,ngiyazi kunezigebengu ze whoonga endaweni ngaqale ngavula ikhething ngabona ukuthi usbari ngase ngavula umnyango.'sbari unjani?'kubuza yena(igama lakhe uBongani),'ngiyaphila sbari wami,usisi akekho use Pmb' sekusho mina,athi cha ubengazi uyaxolisa ukungiphazamisa ngithi mina kulungile akasale eselala ngoba vele seku ''late'' athi ayikho inkinga.athi ucela ukulala ku sofa,ngivume.ikamelo ekhilala kulo nalapha alala khona kuhlukanise ikhathing nje kuphela hlezi ngibezwa bebhebhana nosisi wami uma emvakashele.ngivele ngikhumule ngibe nqunu ngihlale phezu kombhede kubuye yonke imicabango nomsindo abahlezi beyibanga uma bebhebhana nosisi kube manzi igquza.ngavele ngabhinca itawula ngaphenya ikhething ngaphandle kokumazisa ukuth ngya la alele khona ngimfice emile egqoke i under kuphela amehlo ami agijime eye emthondweni wakhe. Ngavele ngazenza umuntu onamahloni ngathi'sorry sbari ngiyolanda into yokuchama phandle',avele ahleke ngbuze ukuthi uhlekani athi ''bengithi into yokuchama ikuwe nje'' kuvele kudikize ubhontshisi ngiphumele emnyango ngizwe amanzi egolo ehla ngemlenze ngbuyele ngphethe ibhakede bese ngizenza umuntu oqhuzukayo ngiwise ithawula ivele ihlale obala ingquza ngimbona engigqolozela usibari ngicoshe ithawula ngigijime ngiye ekamelwen ngingene engubeni ngicime ugesi,after 5 minite ngizwe isandla singithinta kamnandi amathanda ngathi 'sbari wenzani'ngiphenduke ngimbheke avele angixhume ulimi sincelane kamnandi wasuka walkhipha emlonyeni wangikhotha umqala ngaqhuma kancane wayeka wathi 'sbari ngiqhubeke noma ngiyeke?'' ngathi akaqhubeke.wangi kiss kamnandi wehla ngentamo angincele amabele kamnandi ehle njalo aze afike enkomene,angikaze ngincelwe igquza before so nganginamahlonana nje avele ayivule yonke nam ngimvulele afake ulimu phakathi angincele kamnandi abuye adlalise ubhontshisi ngesithupha,useguqe phansi ke manje uyangibhebha ngolimu abuye angipotoze amabele ngikhale kakhulu ngimchamele emlonyeni angabi nankinga aqhubeke angimunce ubhontshisi ngiphinde ngichame futhi,agibele embhedeni inganga lakhe libheke ngasegolo lami umthondo wakhe ubheke ebusweni bami usagqoke i under sekukumbe ngenye indlela manje,ngivele ngimkhumule usbari kuphume omkhulukazi umthondo ngiwbambe ugcwale isandla ngiwuhlohle emlonyeni ngimncele kamnandi,simuncane kuthi la ngibona kahle ukuthi usefuna ukuchama avele asukume athi ''are you ready sbari''ebuza ehefuzela ''ngathi jah baby but ngicela sikhanyise ugesi kuze ngizobona kahle, ngibhebhe manje'' washo wawuhlohla engquza noma ungena kanzima nje ngenxa yobukhulu bawo ngahayiza wafenda kathathu ngachama,waqhubeka wangibhebha ngibheke phezulu angibhebhe ngizwa ngathi isinye siyahlehla,abuye angidunusise awufake wonke ngikhale ngizwa ubumnandi ngimbiza nangamagama engingakaze ngicabange ukuthi ngiyoke ngimbize ngawo,angibhebhe kamnandi ....ngasegolo lami umthondo wakhe ubheke ebusweni bami usagqoke i under sekukumbe ngenye indlela manje,ngivele ngimkhumule usbari kuphume omkhulukazi umthondo ngiwbambe ugcwale isandla ngiwuhlohle emlonyeni ngimncele kamnandi,simuncane kuthi la ngibona kahle ukuthi usefuna ukuchama avele asukume athi ''are you ready sbari''ebuza ehefuzela ''ngathi jah baby but ngicela sikhanyise ugesi kuze ngizobona kahle, ngibhebhe manje'' washo wawuhlohla engquza noma ungena kanzima nje ngenxa yobukhulu bawo ngahayiza wafenda kathathu ngachama,waqhubeka wangibhebha ngibheke phezulu angibhebhe ngizwa ngathi isinye siyahlehla,abuye angidunusise awufake wonke ngikhale ngizwa ubumnandi ngimbiza nangamagama engingakaze ngicabange ukuthi ngiyoke ngimbize ngawo,angibhebhe kamnandi usbari abuye angincele amabele afake ulimu endlebeni lapho ubusandusantu endini phaxa phaxa phaxa kukhala umthondo negolo angidle usbari,ngathi ngizwa wayesefenda kakhuku safenda sesishesha kakhulu ngachama ngambamba ngamqinisa ngakonkoshela kungathi ngisezulwini elincane ngithe ngibona naye wasebephefumulela phezulu ''baby...ba...by...loveee,''mina ngithi ''ya love wam ngibhebh ngizokunika ubusuku bonke elakho ngidle sthandwa ngidle Bonga wami umnandi ngidle''angifende kakhulu kube mnandi ngizwe amagagasi ngithi''ngiyachama''athi nami babby sengiyachama sibambane sinkonkoshelane ngichame alandele naye achame ngisizwe isdoda sishisa kamnandi ngaphakathi sithi ''uhhhmmm''sobabili iskanye sivele sizumeke,ekkuseni ngabo 3 kwaba yiso leso inquza yami ngavuka ivuvukele angikaze ngiye naseskoleni la ngifunda khona(DUT) kwakunzima nokuhamba,usisi ngatshela ukuthi ngiyagula esebuyile and akaze asole lutho mina noSbari siyadlana each and everychance we get


Comments

Please Log in to comment