Ngabhejwa wuSbari ngingalindele.

usbari ,ngichamisa ,Ngabhejwa ,ngimchamise ,sichamelane ,umthondo ,amasende ,umanzi
usbari ngichamisa Ngabhejwa ngimchamise sichamelane umthondo amasende umanziPosted by Admin on 7 months ago · 1017 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

NginguNomzamo igama lami ngineminyaka engu 23 ngihlala no Sisi wami eMhlanga eThekwini .usisi wami uneminyaka engu 29 uyasebenza.Kuthe ngseonto ngibuya enkonzweni kwafika usbari usisi engekho .usbari ezekusisi ngasho ngathi akekho .usbari wacela ukumlinda usisi ngamhlalisa kusofa usbari ngamlethela udrink namakhekhe wadla.Lapho ngizibhincele iskhafu amathanga ahleli obala futhi silokhu siphephuka ngaphambili. Kodwa angizitsheli ukuthi usbari usengaze anginake ngaleyondlela. Uzibukela ITV uma ngiphenduka ngimbone engibuka ngibe ngiyongena ekhishini. Ngimangale usbari ubukeka engihalela nje lento ebengingayicabangi.Ngisageza izintsha ebengidlela kuzo ngizwe izandla sezingibamba ifiga yami mangiphenduka usbari usecwebise amahle ngizwa ezinqeni ngithintwa yipipi lakhe seliqhanyelwe liyafukuza. Ngisabuka lokho angidumele ngokiss ovuthayo ngizwe ngishiselwa yigazi siqabulane ngafudumala ngaqhanyelwa.Sengisegiyeni angusenandaba nalutho ngamdonsela ebedroom ngavala wangisusa isikhafu engisibhincile waqaqa ibhade wehlisa ibhulikwe umthondo wasala obala umile mpo uqhanyelwe sengiqhanyelwe nami angiginqele embhedeni wangi sucker ingquza wawumunca ubhontshisi ngaze ngaphunyula izwi ngihayiza ubumnandi engibuzwayo walikhotha igolo lami wangigijima ngolimi lapho sengiphelwa nawukuthi nguzothini. Asuke lapho ewubamba umpipi ewuqondisa engquza yami wawubeka embotsheni yokubhebha wawuphusha ngiwuzwa ushisa he.Wangifenda ngiwubuka ungena uphuma umanzi phela ungena engquza yami lena esimanzi ukuqhanyelwa.Uyafenda usbari ungibhebha kamunandi yazi ukhala ngokuthi ngiyashisa kakhulu ubuye awukhiphe aphumule .ngiqumuka umthondo kasbari awumkhulu wona kodwa ugila izimanga engquza yami. Siqhubeke sibhebhane angifende usbari esengifenda ngodlame ngizwe ubumnandi bepipi lishisa esibunjini ngivele ngichame lapho ngizizwa ngisemhlabeni wami ngedwa iyashova nansi indoda kasisi. Ngiyivulele yonke ingquza .Ngiyakhala manje uyangibhebha lomuntu akanginike thuba manje ulizungezisa phakathi ngizwa ligcwala yonke ingquza yami ngiphinde ngichame kusenjalo ungibuka emehlweni usbari ngiyamshalazela .aqale manje afende ngokugujima ewushaya side to side umthondo ngiyala mina izinyembezi zobumnandi lapho sekumanzi te kuyacwebezela engquza nasemaceleni kwengquza yami nomthondo kasbari umanzi ngisho amasende elokhu engishaya ngaphansi uma efenda usbari .Usengibhebhela indaba yokuthi ngimchamise manje usebhonga nje ngiqinise umzimba sinkonkoshelane sibukane emehlweni siyahhema siyahayiza manje ukubumnandi esizwisana bona yizulu elincane sifendane lapho sesibambhene sivele sichamelane kanyekanye ngichame ngizwe sengathi ngichamisa okwendoda tsa!! tsa! tsa! Lapho naye engichamela amasperms ashisayo ngiwezwe engiyakazisa imithambo yegazi ngizwe sesikhala kanye kanye alifake ipipi lonke phakathi sime ukufendama siqabulane deep kiss engincoma cha umnandi ntombazane awukhiphe ngivuke ngthathe ithishi ngiwubambe ngiwesule lapho uyashisa agqoke .mina ngihambe ngiyogeza bathroom.Siyazi usuqhanyele njengoba ufunda lendaba kodwa ziyenzeka lezizinto ucansi seluthandwa kakhulu kulezinsuku.


Comments

Please Log in to comment