Wangibhebha umlungu

Wangibhebha ,umlungu,nkomo ,imanzi,umsunu
Wangibhebha umlungunkomo imanziumsunuPosted by Admin on 7 months ago · 476 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Ngingumuntu nje ozifikelayo la ekapa ngisuka emakhaya ngehluleka umatric manje ngizozifunela amatoho, usisi wami angihlanganise no sisi wase next door ukuthi ngivuke naye njalo ekseni kunendawo abema kuyo njalo Ukuze bathwathwe ngabelungu bayocleaner emakhishini futhi kuyenzeka ugcine sewuzitholela umsebenzi opermanent, ngempela sivuke no sisi wakwa makhelwane sifike kulendawo kugcwele amantombazana amaningi into eyangimangaza la indlela ekugqokrwe ngayo ngathi kuyaqwayiswa la imina lo ogqokre kabi vele ke anginazo izimpahla ezintle mina bafike abelungu babathathe 1 by 1 ekugcineni kufike umlungu azikhombele mina ngingakholwa ngibone nabanye osisi abakholwa athi umakhelwani angigibele imoto ngihambe sifike endlini enhle inamaroom amaningi bese athi umlungu nali ikhishi angizenzele okudliwayo uyabuya uzongibonisa ekumele ngikwenze ngempela ngazenzela ukudla kwa phela iskhathi eside akabuyi umlungu ngikhumule izicathulo ngihambe kancane ngiyobheka kwelakamele ebengene kulo iscabha asivalekanga ngikrobe embobeni umlungu ulele ubheke phezulu ushaya indlwabe ngongakanani wona umthondo mmmmm ngizwe igolo lixathuka phela kade ngawugcina umtamato ngino6months ngila ekapa angishelwa ngibuyela e sitting room ngihlale phansi ngizikope kubemnandi zengikhohlwe nokuthi kusendlini yomlungu la angangena anytime, ngizikope ngize ngichame angene umlungu enqunu etsho ngoholokoqo lomthondo athi Ukuze sizwane la ekhaya kuzomele uclean(e) ungagqokrile uthe engakaqedi ngabe sengikhulula futhi ke mina noma angimuhle ngiyintombi yakithi phela ngisho ngezinqa, amabele nenkomo enamalebe futhi etight ngoba mawumubi njengam umthondo uyakunqabela ngoba abafana abakusheli abazi okuqulethe ngapha kwedilozi,angibonise ke umlungu onke amagumbi wendlu ekumele ngiwacleane ngeskhathi siyalandelelana sinqunu sobabini, athi mangiqale ngeshower ngithe ngisadunusile phela I nkomo imanzi nte ngiyazibuza ukuthi lomlungu uzongibhebha noma udlala njengami ngezwa ngento eseyingena kamnandi Ngemuva mmmmm wangibhebha umlungu ngezwa umthondo ugcwele mfi egolo ufika kuleyandawo mmm umnandi lomthondo phela wa qhubeka wafenda slowly abuye afende fast wawukhipha walala phansi ngaqala ngomukhotha ipipi wakhala umlungu ngangibela ngaphezulu ngamufenda ngezwa umpipi ngathi uyagcwala kanti uyachama wasidedela isdoda ngezwa sishisa kamnandi sabhebhana usuku lonke ngagcina ngingacleananga nokucleana wathi ngibuye kusasa uzongiqasha permanent wanginika uR2000 wathi ngizithengele into engiyfunayo kumanje ngisasebenza umfazi wakhe ngumuntu othanda ukutravela uhlezi engekho mina naye siyabhebhana njalo futhi unginika imali njalo usengithengele nendlu angisahlali nosis wami usis wakwa makhelwane usenomona uhambe etshela abantu ukuthi ngilala nomlungu&anginandaba


Comments

Please Log in to comment